
"; // echo "qno:".$inQNO."
"; // echo "table:".$inTABLE."

","\n",$inStr); return $inStr; } /************************************************************ '* 半角化処理(英数字記号) '* 半角化処理(英数字) '* revised by Moon Il Joong 2003.04.12 '***********************************************************/ function ZENtoHAN_SJIS2($str_ZEN, $kana = 1, $alph = 1, $sym = 1) { $kana_sjis = array( 0x00A7,0x00B1,0x00A8,0x00B2,0x00A9,0x00B3,0x00AA,0x00B4,0x00AB,0x00B5, 0x00B6,0xB6DE,0x00B7,0xB7DE,0x00B8,0xB8DE,0x00B9,0xB9DE,0x00BA,0xBADE, 0x00BB,0xBBDE,0x00BC,0xBCDE,0x00BD,0xBDDE,0x00BE,0xBEDE,0x00BF,0xBFDE, 0x00C0,0xC0DE,0x00C1,0xC1DE,0x00AF,0x00C2,0xC2DE,0x00C3,0xC3DE,0x00C4, 0xC4DE,0x00C5,0x00C6,0x00C7,0x00C8,0x00C9,0x00CA,0xCADE,0xCADF,0x00CB, 0xCBDE,0xCBDF,0x00CC,0xCCDE,0xCCDF,0x00CD,0xCDDE,0xCDDF,0x00CE,0xCEDE, 0xCEDF,0x00CF,0x00D0,0x0000,0x00D1,0x00D2,0x00D3,0x00AC,0x00D4,0x00AD, 0x00D5,0x00AE,0x00D6,0x00D7,0x00D8,0x00D9,0x00DA,0x00DB,0x0000,0x00DC, 0x0000,0x0000,0x00A6,0x00DD,0xB3DE,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, 0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000 ); // 20030603 modify y.ono $table_han2zen_sjis = array(0x8142,0x8175,0x8176,0x8141,0x8145,0x8392, 0x8340,0x8342,0x8344,0x8346,0x8348,0x8383,0x8385,0x8387,0x8362,0x835B, 0x8341,0x8343,0x8345,0x8347,0x8349,0x834A,0x834C,0x834E,0x8350,0x8352, 0x8354,0x8356,0x8358,0x835A,0x835C,0x835E,0x8360,0x8363,0x8365,0x8367, 0x8369,0x836A,0x836B,0x836C,0x836D,0x836E,0x8371,0x8374,0x8377,0x837A, 0x837D,0x837E,0x8380,0x8381,0x8382,0x8384,0x8386,0x8388,0x8389,0x838A, 0x838B,0x838C,0x838D,0x838F,0x8393,0x814A,0x814B); $sym_sjis = array( 0x20,0xA4,0xA1,0x2C,0x2E,0xA5,0x3A,0x3B,0x3F,0x21,0xDE,0xDF,0x00,0x00, 0x00,0x5E,0x00,0x5F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xB0, 0x00,0x00,0x2F,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x60,0x27,0x00,0x22,0x28, 0x29,0x00,0x00,0x5B,0x5D,0x7B,0x7D,0x00,0x00,0x00,0x00,0xA2,0xA3,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x2B,0x2D,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x3C,0x3D,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5C,0x24,0x00,0x00,0x25, 0x23,0x26,0x2A,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 ); $str_HAN = ''; $b = unpack('C*', $str_ZEN); $n = count($b); for ($i = 1; $i <= $n; ++$i) { $b1 = $b[$i]; if ($b1 >= 0x80) { $b2 = $b[++$i]; if ($kana == 1 && $b1 == 0x83 // Katakana && (0x3F < $b2 && $b2 < 0x9F)) { $c = $b2 - 0x40; // 1 $c1 = ($kana_sjis[$c] & 0xFF00) >> 8; // 0 // $c2 = $kana_sjis[$c] & 0x00FF; // 177 => hankaku $c2 = $kana_sjis[$c] & 0xFF00; // 0 if ($c1 == 0x00) { if ($c2 == 0x00) { $str_HAN .= chr($b1).chr($b2); } else { $str_HAN .= chr($c2); } } else { $c = $b2 - 0x40; $c1 = ($table_han2zen_sjis[$c] & 0xFF00) >> 8; $str_HAN .= chr($c1).chr($b2); // $str_HAN .= chr($c1).chr($c2); } } elseif ($sym == 1 && $b1 == 0x81 // Symbol && (0x3F < $b2 && $b2 < 0x9F)) { $c1 = $sym_sjis[ $b2 - 0x40 ]; // 0 64 -> 40 if ($c1 == 0x00) { $str_HAN .= chr($b1).chr($b2); } else { $str_HAN .= chr($c1); } } elseif ($alph == 1 && $b1 == 0x82 // Alphabet & Number && (0x3F < $b2 && $b2 < 0x9F)) { if ($b2 < 0x80) { // 0x827A $str_HAN .= chr($b2 - 0x1F); } else { $str_HAN .= chr($b2 - 0x20); } } else { // Rest of Zenkaku $str_HAN .= chr($b1).chr($b2); } } else { // ASCII $str_HAN .= chr($b1); } } return $str_HAN; } function SetResult_GetPath($inPATH,$inQNO,$inTABLE) { if($inPATH == "") { return false; } if($inQNO == "") { return false; } $strFile = ""; $tmpPATH = explode("|",$inPATH); if(count($tmpPATH) > 1) { for($k=0;$k 0) { for($i=0;$i < count($strPATH);$i++) { $strWork = $strPATH[$i]; $tmpFile = explode("/",$strWork); if(substr($tmpFile[count($tmpFile) -1],0,1) == "q") { if($inTABLE == "T_QST") { $strQNO = substr($tmpFile[count($tmpFile) -1],0,5). str_replace("-","",$tmpFile[count($tmpFile) -3]) . str_replace("-","",$tmpFile[count($tmpFile) -2]); }else { $strQNO = substr($tmpFile[count($tmpFile) -1],0,5); } if($strQNO == $inQNO) { $strFile = EUCtoSJIS($strWork); } }else { if($inTABLE == "T_QST") { $strQNO = substr($tmpFile[count($tmpFile)-1],0,strlen($tmpFile[count($tmpFile)-1])-4). str_replace("-","",$tmpFile[count($tmpFile)-4]) . str_replace("-","",$tmpFile[count($tmpFile)-3]); }else { $strQNO = substr($tmpFile[count($tmpFile) -1],0,5); } if($strQNO == $inQNO) { $strFile = EUCtoSJIS($strWork); } } // end if } // end for } } }else { $strPATH = explode(",",$inPATH); if(count($strPATH) >0) { for($i=0;$i < count($strPATH);$i++) { $strWork = $strPATH[$i]; $tmpFile = explode("/",$strWork); if(substr($tmpFile[count($tmpFile)-1],0,1) == "q") { if($inTABLE == "T_QST") { $strQNO = substr($tmpFile[count($tmpFile)-1],0,5). str_replace("-","",$tmpFile[count($tmpFile)-3]) . str_replace("-","",$tmpFile[count($tmpFile)-2]); }else { $strQNO = substr($tmpFile[count($tmpFile) -1],0,5); } if($strQNO == $inQNO) { $strFile = EUCtoSJIS($strWork); } }else { if($inTABLE == "T_QST") { $strQNO = substr($tmpFile[count($tmpFile)-1],0,strlen($tmpFile[count($tmpFile)-1])-4). str_replace("-","",$tmpFile[count($tmpFile)-4]) . str_replace("-","",$tmpFile[count($tmpFile)-3]); }else { $strQNO = substr($tmpFile[count($tmpFile) -1],0,5); } if($strQNO == $inQNO) { $strFile = EUCtoSJIS($strWork); } } } } }// end if return $strFile; } function SetResult_GetAnswerValue($inFile) { $strAnswerValue = ""; if($inFile == "") { return false; } $strBODY = GetFile($inFile); if ($strBODY == "" ) { return false; } //'BODY部の取得 $strBODY = HTML_GetBody($strBODY); //'VALUE値の取得 $RetValue = HTML_GetInputValues($strBODY,$VALUE); //'VALUE値のチェック&整形 $strRet = CheckValue($RetValue); if (substr($strRet,0,5) == "Error" ) { return false; } return $strRet; } ?> database selection error